window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-17973183-1');

Waterland tegen plannen voor windmolenparken

WATERLAND De gemeente Waterland is tegen de plannen voor twee windmolenparken in het Markermeer. De plannen zijn ingediend bij het ministerie van Economische Zaken maar volgens waarnemend burgemeester Mooij tasten ze het open landschap aan. Vanaf Marken en Katwoude gezien zouden de 66 windmolens op een afstand van zo’n 10 tot 15 km komen te liggen.
Mooij: “Al jaren maakt de gemeente Waterland zich sterk om het open landschap van Waterland te behouden. In het coalitieakkoord is dat ook vastgelegd. Destijds, bij de plannen van de gemeente Almere om tot buitendijks bouwen over te gaan, heeft de gemeente Waterland zich flink verzet tegen dat initiatief. In regionaal verband hebben wij daarin zelfs een voortrekkersrol vervuld. Het ligt voor de hand dat de plannen voor een windmolenpark in het Markermeer bij ons dan ook op weerstand stuiten.”
Bron: rtvnh

2023-03-06T12:59:54+01:00
Ga naar de bovenkant